Rydyn ni'n helpu'r byd i dyfu er 1998

Maes cymhwysiad sgaffaldiau cloi yn Ne Ddwyrain Asia

Maes cais o sgaffaldiau cloi yn Ne Ddwyrain Asia

 

Prif nodwedd ringlock mae sgaffaldiau wedi'i ymgorffori yn y “plât cylch cloi cylch”, mae'r polyn sgaffaldiau wedi'i weldio â phlât, mae gan y llorweddol gymal, a defnyddir y bollt fel cysylltydd i ffurfio a ringlock sgaffald. Y math hwn osgaffaldiau wedi cael ei ddefnyddio mewn sawl gwlad yn Ewrop ac America ers degawdau. Ond fe'i cyflwynwyd i'r De-ddwyrain yn yr 1980au ac mae'n fath newydd o gynnyrch sgaffaldiau effeithlon a diogel.

ringlock scaffold-2

 

Nodweddion o fath newydd sgaffaldiau cloi:

 

Aml-swyddogaeth; Yn ôl gofynion adeiladu penodol, gall ffurfio sgaffaldiau rhes sengl, rhes ddwbl, ffrâm gynnal, colofn gefnogol, ffrâm codi deunydd ac offer adeiladu arall gyda gwahanol feintiau ffrâm modiwlaidd a gofynion llwyth, a gellir ei drefnu mewn cromlin. Mae strwythur ffrâm yr heddlu yn sefydlog ac yn ddibynadwy.

 

Effeithlonrwydd uchel; mae cyflymder cydosod a dadosod 4-8 gwaith yn gyflymach na sgaffaldiau clymwr, gan osgoi caewyr bolltio a rhydd, lleihau dwyster llafur, a dim ond morthwyl i'w gwblhau yw'r broses osod a datgymalu gyfan.

 

Mae'r gallu dwyn yn fawr; mae gan y plât crwn wrthwynebiad cneifio echelinol dibynadwy, ac mae bwyeill gwiail amrywiol yn croestorri ar un pwynt. Mae nifer y croesfariau cysylltu ddwywaith yn fwy na chymal y bowlen, ac mae'r cryfder sefydlogrwydd cyffredinol 20% yn uwch na sgaffald y cuplock. Mae cymhwysiad cydgysylltiedig y bar oblique yn gwella sefydlogrwydd cyffredinol y sgaffaldiau cloi cylch yn fawr.

 

Yn ddiogel ac yn ddibynadwy;defnyddir bolltau hunan-gloi croestoriadol siâp lletem annibynnol. Oherwydd y cyd-gloi a'r disgyrchiant, hyd yn oed os nad yw'r bollt yn cael ei dynhau, ni ellir rhyddhau'r plwg croesfar.

 

Buddion cynhwysfawr da; cyfresi cydrannau safonol, hawdd eu cludo a'u rheoli, dim cydrannau rhydd a hawdd eu colli, colled isel.

 

Fel y ringlock- mae sgaffaldiau wedi dangos effeithiau cymhwysiad da ym maes peirianneg adeiladu Asia, ond nid yw'r Asia wedi gwneud mecanwaith perffaith ar gyfer ansawdd a manylebau'r sgaffaldiau, ac nid yw wedi'i hyrwyddo a'i gymhwyso'n eang.

 

Dibynnu ar ei fanteision ei hun, sgaffaldiau cloi yn cael ei ddefnyddio'n bennaf mewn systemau cymorth estyllod adeiladu, adeiladu pontydd a thwneli, cadwraeth dŵr ar raddfa fawr a pheirianneg llongau, a rhai cystrawennau adeiladau rhychwant mawr.

 


Amser post: Ebrill-15-2021