Rydyn ni'n helpu'r byd i dyfu er 1998

Newyddion

 • Mathau o Waith Ffurf ar gyfer Strwythurau Concrit 9-8

  Defnyddir concrit deunyddiau adeiladu, ar gyfer ei briodweddau eithriadol, yn helaeth i greu elfen adeiladu. Rhaid ei dywallt i fowld a ddyluniwyd yn arbennig, a elwir yn estyllod neu gaeadau. Mae estyllod yn dal y concrit wedi'i dywallt mewn siâp nes ei fod yn caledu ac yn cyflawni digon o gryfder i gynnal ...
  Darllen mwy
 • Newyddion da am waith ffurf alwminiwm

  Mae'r defnydd helaeth o bren mewn adeiladu trefol wedi arwain at ddatgoedwigo gormodol, llygredd trwm mewn gwastraff adeiladu, a difrod difrifol i'r amgylchedd ecolegol. Mae poblogeiddio a chymhwyso system mowld alwminiwm yn gwneud adeiladu adeiladau'n well, yn gyflymach ac yn fwy darbodus, i ...
  Darllen mwy
 • Offer sgaffaldiau codi ynghlwm

  Mae offer sgaffaldiau codi ynghlwm yn fath newydd o dechnoleg sgaffaldiau a ddatblygwyd yn gyflym ar ddechrau'r ganrif hon, sydd â dylanwad pwysig ar gynnydd technoleg adeiladu yn fy ngwlad. Mae'n troi gweithrediadau lle uchel yn weithrediadau lefel isel, ac yn newid amheuaeth ...
  Darllen mwy